Markt-Apotheke Steinach
Rosenau-Apotheke im EsCo-Park, Coburg
Kohlmanns Markt-Apotheke OHG, Pressig