Stadt-Apotheke, Sonneberg
Sonnen-Apotheke, Stockheim
Rosenau Apotheke in Oeslau, Rödental