Neue Apotheke Sonneberg,
Rennsteig-Apotheke Neuhaus/Rwg.