Markt-Apotheke, Steinach
Alte Apotheke, Königsee
Süd-Apotheke, Coburg