Rathaus-Apotheke, Sonneberg
Rennsteig-Apotheke, Neuhaus/Rwg.
Stadt Apotheke, Kronach