Markt-Apotheke, Steinach
Alte Apotheke, Königsee
Rodach-Apotheke, Redwitz