Markt-Apotheke, Steinach
Alte Apotheke, Königsee
Bahnhof-Apotheke, Coburg