Neue-Apotheke Sonneberg
Rennsteig-Apotheke Neuhaus/Rwg.